02-21

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:05
  Дасгалын цаг
 • 07:20
  Цаг Агаар
 • 07:25
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 07:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 7-р анги
 • 11:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Түүхийн үнэн" Баримтат кино
 • 12:30
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Бизнес толь
 • 12:50
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Аз жаргал" МУСК
 • 14:30
  "Найруулагчдын түүх" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "RT"-Баримтат кино
 • 15:40
  Удахгүй гарах кинонууд
 • 16:00
  Удахгүй гарах тоглоомууд
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 8-р анги
 • 19:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэр яриад өгөөч" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хүмүүсийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Галт уулын дэлбэрэт" УСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:15
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 01:55
  Эфир хаана

02-22

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:05
  Дасгалын цаг
 • 07:20
  Цаг Агаар
 • 07:25
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 07:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 8-р анги
 • 11:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 12:00
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Бизнес толь
 • 12:50
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Галт уулын дэлбэрэт" УСК
 • 15:10
  "RT"-Баримтат кино
 • 15:40
  Удахгүй гарах кинонууд
 • 16:00
  Удахгүй гарах тоглоомууд
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 9-р анги
 • 19:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэр яриад өгөөч" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Хүмүүсийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хагарал" УСК
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 01:15
  Эфир хаана

02-23

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:05
  Дасгалын цаг
 • 07:20
  Цаг Агаар
 • 07:25
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 07:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 9-р анги
 • 11:00
  "Давсны түүх" Баримтат кино
 • 12:30
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Бизнес толь
 • 12:50
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хагарал" УСК
 • 14:35
  "Найруулагчдын түүх" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "RT"-Баримтат кино
 • 15:40
  Удахгүй гарах кинонууд
 • 16:00
  Удахгүй гарах тоглоомууд
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 10-р анги
 • 19:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Тоглоомын ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэр яриад өгөөч" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Авангард" УСК
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 01:35
  Эфир хаана

02-24

 • 07:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:35
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Бизнес толь
 • 08:40
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 5-6-р анги
 • 10:40
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 11:50
  "Монголын гайхамшиг" Баримтат кино
 • 12:50
  Бизнес толь
 • 13:00
  "Авангард" УСК
 • 14:50
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Миний монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Удахгүй гарах кинонууд
 • 16:00
  Удахгүй гарах тоглоомууд
 • 16:20
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  "Тоглоомын ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Бизнес толь
 • 17:35
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоногийн тойм
 • 20:15
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Дуу" реалити шоу 7 дахь дугаар
 • 22:00
  "Tом ээжийн галзуу аялал" УСК
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоногийн тойм
 • 00:45
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 01:25
  Эфир хаана

02-25

 • 07:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:35
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Дутагдалтай дурлал ОАУСК 7-9-р анги
 • 11:00
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Хүмүүсийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Tом ээжийн галзуу аялал" УСК
 • 14:50
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Терракоттагийн хаант улс" УСК
 • 17:45
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Удахгүй гарах кинонууд
 • 18:20
  Удахгүй гарах тоглоомууд
 • 18:40
  "Пальма" УСК
 • 20:45
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хараагдсан нь: Үхэгсэдийн олз" УСК
 • 00:10
  Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир хаана

Олон Саналтай

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2218:45

Premier Sports 3

FIBA Asia cup qualifiers (Шууд): Монгол - Хятад

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК