02-21

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 6-р анги
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  Шидэт харандаа
 • 09:50
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 10:15
  Хайртай шүү ээжээ
 • 10:35
  "Үүлэн жаалууд" 29,30-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" 32,33-р анги ХОАК
 • 12:55
  Танд тустай агшин
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Дуучин Ж.Шагдарын "Зүгээрээ" анхны бие даасан уран бүтээлийн тоглолтын нэврүүлэг
 • 15:55
  Амжилтын түүх
 • 16:15
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 16:25
  Дундад улс №14
 • 16:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:55
  "Нууцлаг ЖуЖу" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 17:05
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 17:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 17:55
  Хайртай шүү ээжээ
 • 18:15
  "Үүлэн жаалууд" 31,32-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:10
  "Миний эрдэнэ" 34,35-р анги ХОАК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 7-р анги
 • 23:25
  Эфир завсарласан

02-22

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  Танд тустай агшин
 • 07:15
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 7-р анги
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:05
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 10:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:35
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" 34,35-р анги ХОАК
 • 12:55
  Танд тустай агшин
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:25
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 15:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:40
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 15:45
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 16:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:55
  "Нууцлаг ЖуЖу" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 17:05
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 17:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 17:55
  Хайртай шүү ээжээ
 • 18:15
  "Үүлэн жаалууд" 33,34-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:10
  "Миний эрдэнэ" 36,37-р анги ХОАК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 8-р анги
 • 23:25
  Эфир завсарласан

02-23

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 8-р анги
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  "Хүүхэд бидний өв соёл" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 10:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 10:50
  "Нууцлаг ЖуЖу" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" 36,37-р анги ХОАК
 • 12:55
  Танд тустай агшин
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 15:50
  Дундад улс
 • 16:15
  Эсгий туургатан
 • 16:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:55
  "Нууцлаг ЖуЖу" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 17:05
  Хүүхэд бидний өв соёл
 • 17:25
  "Шидэт харандаа"
 • 17:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 17:55
  Хайртай шүү ээжээ
 • 18:15
  "Үүлэн жаалууд" 35,36-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:10
  "Миний эрдэнэ" 38,39-р анги ХОАК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 9-р анги
 • 23:25
  Эфир завсарласан

02-24

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Монгол зурхай
 • 07:10
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 9-р анги
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:00
  Шинийн 15-ны засал номын хурал
 • 11:25
  Танд тустай агшин
 • 11:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  Сео сэтгэлгээ
 • 11:40
  Гэгээн эрүүл мэнд подкаст - Х. Мөнгөн-Өлзий FAPSC FESC УГТЭ-ийн Зүрх судасны үндэсний төвийн дарга, зүрхний хэм судлалын их эмч
 • 12:20
  Хайртай шүү ээжээ
 • 12:40
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 5,6 -р анги
 • 15:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:10
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 16:40
  Эсгий туургатан
 • 17:15
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 36-40-р анги
 • 17:35
  хайртай шүү ээжээ
 • 17:55
  Танд тустай агшин
 • 18:00
  Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хайрын дөрвөн улирал" МУСК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:40
  "Миний эрдэнэ" 30,31,32,33,34-р анги ХОАК
 • 01:35
  Эфир завсарласан

02-25

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 7-р анги
 • 08:20
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 09:40
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:05
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:25
  ЖАТ
 • 11:35
  Амжилтын түүх
 • 11:55
  "Харвардад учирсан 2" СОАК 8,9-р анги
 • 14:35
  Танд тустай агшин
 • 14:40
  Эсгий туургатан
 • 15:15
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 16:45
  Дуу реалити шоу № 6
 • 17:45
  Шинэ шийдэл
 • 18:05
  Танд тустай агшин
 • 18:10
  Хайртай шүү ээжээ
 • 18:30
  Хүнсний хувьсгал № 61- Хөнгөн үйлдвэрлэл - Стратегийн чухал салбар
 • 18:50
  "Такси - 1" МУСК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр" тойм
 • 21:40
  "Миний эрдэнэ" 35,36,37,38,39-р анги ХОАК
 • 01:35
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2218:45

Premier Sports 3

FIBA Asia cup qualifiers (Шууд): Монгол - Хятад

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК