02-21

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 13-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 79,80,81-р анги
 • 09:25
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 09:40
  Бяцхан муужгай нохойнууд 7,8-р анги
 • 09:55
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:25
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 37-р анги
 • 11:25
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:45
  Би чамд хайртай МУСК
 • 13:25
  Нохойг минь авраач нэвтрүүлэг
 • 14:05
  Операторын нэг өдөр
 • 14:10
  Нийгэм, эдийн засгийг дэмжсэн төслүүд
 • 14:25
  Агаараар гүйцгээе нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 2-р анги
 • 16:05
  Хайртай шүү ээжээ
 • 16:25
  Бизнес амжилт
 • 16:55
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:25
  Бяцхан муужгай нохойнууд 9,10-р анги
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 82,83,84-р анги
 • 18:00
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 38-р анги
 • 19:00
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 3-р анги
 • 21:00
  Үүргэвчтэй аялал 2: Саппоро
 • 21:50
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 22:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 22:20
  Нандин эрдэнэ МУСК

02-22

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 14-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 82,83,84-р анги
 • 09:25
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 09:40
  Бяцхан муужгай нохойнууд 9,10-р анги
 • 09:55
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:25
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 38-р анги
 • 11:25
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:45
  Нандин эрдэнэ МУСК
 • 13:25
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 3-р анги
 • 15:25
  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 15:30
  Уулын ажлын төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 15:40
  Хайртай шүү ээжээ
 • 16:00
  Бизнес амжилт
 • 16:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 11,12-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 85,86,87-р анги
 • 18:00
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 39-р анги
 • 19:00
  Монгол дархлаа - Цуур хөгжим
 • 20:00
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 4-р анги
 • 21:00
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 21:40
  Хүнсний хувьсгал | Хөнгөн үйлдвэрлэл - Стратегийн чухал салбар
 • 22:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 22:20
  Гарын таван хуруу МУСК

02-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 15-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 85,86,87-р анги
 • 09:20
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 09:35
  Бяцхан муужгай нохойнууд 11,12-р анги
 • 09:50
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:05
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:20
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 39-р анги
 • 11:20
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:40
  Гарын таван хуруу МУСК
 • 13:25
  Газрын доорх усны хяналт шинжилгээг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 13:30
  Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тариалдаг вэ?
 • 13:40
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 14:20
  Хүнсний хувьсгал | Хөнгөн үйлдвэрлэл - Стратегийн чухал салбар
 • 14:40
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 4-р анги
 • 15:40
  Хайртай шүү ээжээ
 • 16:00
  Бизнес амжилт
 • 16:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 13,14-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 88,89,90-р анги
 • 18:00
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 40-р анги
 • 19:00
  Үүргэвчтэй аялал 2: Турк
 • 19:50
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 20:00
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 5-р анги
 • 21:00
  Монголын гээгдсэн түүх | Чингис хаан үнэхээр мөнх амьдрахыг хүссэн үү?
 • 22:00
  Хүргэн хүү МУСК
 • 23:50
  Нүүдэлчдийн өв соёл

02-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 36,37,38-р анги
 • 11:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:20
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 76-81-р анги
 • 12:00
  Бяцхан муужгай нохойнууд 5-10-р анги
 • 12:35
  Монголын гээгдсэн түүх | Чингис хаан үнэхээр мөнх амьдрахыг хүссэн үү?
 • 13:35
  Хайртай шүү ээжээ
 • 13:55
  Эзэнт гүрний мөхөл ОАК 1,2,3-р анги
 • 16:35
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Хайртай шүү ээжээ
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  Бяцхан муужгай нохойнууд 12-15-р анги
 • 18:00
  Дуу реалити шоу
 • 19:20
  Үүргэвчтэй аялал 2: Турк
 • 20:10
  Vibe нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 21:15
  Уулын ажлын төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 21:25
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 21:45
  Уур Хилэн /Wrath of Man/ УСК

02-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  Эх орны хүүхдүүд ХОАК 39,40-р анги
 • 10:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 82-85-р анги
 • 10:35
  Бяцхан муужгай нохойнууд 11-14-р анги
 • 11:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:20
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Дуу реалити шоу
 • 13:30
  Уур Хилэн /Wrath of Man/ УСК
 • 15:45
  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 15:50
  Уулын ажлын төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж хэрэгжүүлдэг вэ?
 • 16:00
  Бизнес амжилт
 • 16:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 16:50
  Vibe нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 89,90-р анги
 • 18:05
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 18:35
  Бяцхан муужгай нохойнууд 11-24-р анги
 • 19:00
  Монголын гээгдсэн түүх | Чингис хаан үнэхээр мөнх амьдрахыг хүссэн үү?
 • 20:00
  Family Feud Mongolia - 100 Монголчууд хэрхэн хариулсан бэ? шоу нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Газрын доорх усны хяналт шинжилгээг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 21:25
  Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тариалдаг вэ?
 • 21:35
  Хар мөнгө /Black Money/ УСК
 • 23:40
  Нүүдэлчдийн өв соёл

Олон Саналтай

II/2218:45

Premier Sports 3

FIBA Asia cup qualifiers (Шууд): Монгол - Хятад

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК