02-21

 • 08:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 10:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Капитал
 • 11:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 11:20
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Өнцөг...
 • 12:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:45
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Ярих өнцөг
 • 15:00
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 15:20
  Капитал
 • 15:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 16:20
  Сэдэв 365 нэвтрүүлэг
 • 16:40
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 17:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 18:00
  Хүнсний хувьсгал
 • 18:20
  Капитал
 • 18:30
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Азын 10000 хөтөлбөр-Топ сугалаа
 • 20:30
  20 цаг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Нэг Монгол нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 22:30
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-22

 • 08:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 11:20
  Капитал
 • 11:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Сэдэв 365 нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал
 • 14:00
  Ярих өнцөг
 • 15:00
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 16:20
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 16:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 18:20
  Капитал
 • 18:30
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Азын 10000 хөтөлбөр-Топ сугалаа
 • 20:30
  20 цаг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Ярих өнцөг
 • 22:10
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Капитал
 • 23:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-23

 • 08:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 10:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Капитал
 • 11:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 11:20
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Капитал
 • 12:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Ярих өнцөг
 • 15:00
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 15:20
  Капитал
 • 15:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 16:20
  Сэдэв 365 нэвтрүүлэг
 • 16:40
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 17:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 18:20
  Капитал
 • 18:30
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Азын 10000 хөтөлбөр-Топ сугалаа
 • 20:30
  20 цаг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Нэг Монгол нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-24

 • 08:00
  Төв цэг-Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  УИХ-ын намрын чуулган /давталт/
 • 15:00
  Ярих өнцөг
 • 16:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 16:40
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 17:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 17:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 17:40
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 18:00
  УИХ-ЫН ЦАГ
 • 18:30
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Азын 10000 хөтөлбөр-Топ сугалаа
 • 20:30
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 20:50
  Капитал
 • 21:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 21:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 21:40
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Капитал
 • 23:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 23:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 23:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-25

 • 08:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 08:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 08:40
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  УИХ-ын намрын чуулган /давталт/
 • 15:00
  Ярих өнцөг
 • 16:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Сэдэв 365 нэвтрүүлэг
 • 16:40
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 17:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 17:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 17:40
  Төв цэг-Зочны цаг
 • 18:00
  УИХ-ЫН ЦАГ
 • 18:30
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Азын 10000 хөтөлбөр-Топ сугалаа
 • 20:30
  Гео эдийн засгийн тойм
 • 20:50
  Капитал
 • 21:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 21:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 21:40
  76:1 нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Эрүүл ээж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Төв цэг-7 хоногийн тойм
 • 23:20
  Төв цэг-Дэлхийн тойм
 • 23:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК

II/2210:00

Dream

Аи Карли / I Carly / III.3-4