02-21

 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4
 • 07:30
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7
 • 07:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.3
 • 08:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 5, 6
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 92
 • 09:10
  Цаг агаар
 • 09:15
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 55
 • 10:20
  "Чөтгөрийн цэцэг" ОАК 15
 • 11:45
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 12:10
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7
 • 12:25
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.3
 • 12:40
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 5, 6
 • 13:00
  "Салшгүй мөрөөдөл" ОАК 8
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  Global talk with Nyamdavaa
 • 16:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 16:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7
 • 16:50
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.3
 • 17:05
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 5, 6
 • 17:25
  Гадаад мэдээ
 • 17:45
  Цаг агаар
 • 17:50
  "Салшгүй мөрөөдөл" ОАК 9
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 93
 • 23:10
  Цаг агаар
 • 23:20
  "Bad angel" МУСК
 • 01:00
  "Чөтгөрийн цэцэг" ОАК 15
 • 02:20
  Мэдээ
 • 03:25
  Монгол бахархал " Дархад дуу"
 • 04:00
  Эфир завсарлав

02-22

 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 07:30
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 07:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.4
 • 08:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 7, 8
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 93
 • 09:10
  Цаг агаар
 • 09:15
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 56
 • 10:20
  "Чөтгөрийн цэцэг" ОАК 16 /төгсгөлийн анги/
 • 11:45
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6
 • 12:10
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 12:25
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.4
 • 12:40
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 7, 8
 • 13:00
  "Салшгүй мөрөөдөл" ОАК 9
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 16:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 16:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 16:50
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.4
 • 17:05
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 7, 8
 • 17:25
  Гадаад мэдээ
 • 17:45
  Цаг агаар
 • 17:50
  "Салшгүй мөрөөдөл" ОАК 10 /төгсгөлийн анги/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:20
  "Лхагвын тойм"
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 94
 • 23:10
  Цаг агаар
 • 23:20
  "Амьдралоги" МУСК
 • 01:25
  "Чөтгөрийн цэцэг" ОАК 16
 • 02:45
  Мэдээ
 • 03:50
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав

02-23

 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6
 • 07:30
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.1
 • 07:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.5
 • 08:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 9, 10
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 94
 • 09:10
  Цаг агаар
 • 09:15
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 57
 • 10:25
  "Сүнсийг барь" ОАК 1
 • 11:40
  Цаг агаар
 • 11:45
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 7
 • 12:10
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.1
 • 12:25
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.5
 • 12:40
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 9, 10
 • 13:00
  "Салшгүй мөрөөдөл" ОАК 10 /төгсгөлийн анги/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  "Лхагвын тойм"
 • 16:10
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 16:40
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.1
 • 16:55
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.5
 • 17:10
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 9
 • 17:25
  Гадаад мэдээ
 • 17:45
  Цаг агаар
 • 17:50
  "Доктор-Y" ОАК 1
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "Нэг монгол" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 95
 • 23:10
  Цаг агаар
 • 23:20
  "Итгэл" МУСК
 • 01:00
  "Сүнсийг барь" ОАК 1
 • 02:10
  Мэдээ
 • 03:15
  Z.OE 41 "Анхны шөнө" анталоги цуврал
 • 04:00
  Эфир завсарлав

02-24

 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 7
 • 07:30
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.2
 • 07:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.6
 • 08:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 11, 12
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  Global talk with Nyamdavaa
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:25
  "Энх өглөө" шүлгийн түүвэр
 • 09:50
  "Вакцин" шоу нэвтрүүлэг 3.12
 • 11:15
  DW "Глобал 3000" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 8
 • 12:15
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.2, 4.3
 • 12:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.6
 • 13:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 11, 12
 • 13:20
  DW "Эрүүл бие" нэвтрүүлэг
 • 13:55
  "Моралаш" МУСК 3
 • 14:45
  Цаг агаар
 • 14:50
  "Жигээ адуу" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5
 • 16:25
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.2, 4.3
 • 16:55
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.6
 • 17:10
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 11, 12
 • 17:30
  Монгол бахархал "Дуутай хуруу"
 • 17:55
  Цаг агаар
 • 18:00
  "Дуу" реалити шоу 6
 • 19:35
  "Дэлхийг туулах уралдаан" нэвтрүүлэг 1.4
 • 20:55
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 22:30
  "Микроны босс" МУСК
 • 01:00
  "Сургуулийн сүнс" МУСК 1
 • 02:00
  Global talk with Nyamdavaa
 • 03:00
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 04:00
  Эфир завсарлав

02-25

 • 06:00
  "Хятдын шилдгүүд" 1, 2, 3
 • 07:10
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 1
 • 07:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.4
 • 07:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.7
 • 08:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 13, 14
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:25
  Хүнсний хувьсгал 57
 • 09:50
  "Лхагвын тойм"
 • 11:05
  Хүнсний хувьсгал 55
 • 11:15
  Цаг агаар
 • 11:20
  "Энх өглөө" шүлгийн түүвэр
 • 11:50
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 1
 • 12:20
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.4, 4.5
 • 12:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.7
 • 13:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 13, 14
 • 13:20
  Цаг агаар
 • 13:25
  "Моралаш" МУСК 4
 • 14:50
  Цаг агаар
 • 14:55
  "Туулай жилийн хурд" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 1
 • 16:20
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.4, 4.5
 • 16:45
  "Номонд дуртай баавгайнууд" хүүхэлдэйн кино 1.7
 • 17:00
  "Доктор Панда" хүүхэлдэйн кино 13, 14
 • 17:20
  DW "Германд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Цаг агаар
 • 18:00
  "Дуу" реалити шоу 7
 • 19:35
  "Дэлхийг туулах уралдаан" нэвтрүүлэг 1.5
 • 20:55
  Цаг агаар
 • 21:00
  Жерри Магуэр /Jerry Maguire/ УСК
 • 23:55
  "Академи ажиллагаа" МУСК

Олон Саналтай

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК

II/2210:00

Dream

Аи Карли / I Carly / III.3-4