02-21

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 2-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 08:00
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 08:35
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Хүнсний хувьсгал-Туулай жилийн онцлох үйл явдал"
 • 09:45
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Кидс күйз" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний хувьсгал-Эрүүл хүнс үйлдвэрлэлтийн хөгжил"
 • 11:20
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Морьтон монголын адуучин тэмцээн" тусгай дугаар
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 3-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 2-р анги давталт
 • 15:25
  "Засгийн газар гурван жилд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 19:00
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 3-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг
 • 22:00
  "Хүнсний хувьсгал-Төр хувийн хэвшлийн тогтолцоо"
 • 22:20
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 23:20
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:10
  Эфир завсарласан

02-22

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 3-р анги давталт
 • 07:40
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 07:55
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг /Баруун, зүүн хараагаар/
 • 08:55
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Хүнсний хувьсгал-Хөнгөн үйлдвэрлэл, стратегийн чухал салбар" нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Кидс күйз" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Хүнсний хувьсгал-Төр хувийн хэвшлийн тогтолцоо"
 • 12:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 12:40
  "Санготой хамтдаа" хүүхдэд зориулсан контент
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 4-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 3-р анги давталт
 • 15:30
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг давталт
 • 16:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүнсний хувьсгал-Эрүүл хүнс үйлдвэрлэлтийн хөгжил"
 • 18:20
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 4-р анги
 • 20:15
  "Хүнсний хувьсгал-Туулай жилийн онцлох үйл явдал"
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 22:00
  "Хэлгүй жим" УСК
 • 23:35
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:25
  Эфир завсарласан

02-23

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 4-р анги давталт
 • 07:40
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Баримтат кино"
 • 09:50
  "Санготой хамтдаа" хүүхдэд зориулсан контент
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хурдан морины уралдаан"
 • 12:40
  "Хүнсний хувьсгал-Туулай жилийн онцлох үйл явдал"
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 5-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 4-р анги давталт
 • 15:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:50
  "Хүнсний хувьсгал-Эрүүл хүнс үйлдвэрлэлтийн хөгжил"
 • 16:10
  "Кидс күйз" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Хүнсний хувьсгал-Хөнгөн үйлдвэрлэл, стратегийн чухал салбар" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 5-р анги
 • 20:15
  "Хүнсний хувьсгал-Төр хувийн хэвшлийн тогтолцоо"
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 22:00
  "Тархи баригч" УСК
 • 23:35
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:25
  Эфир завсарласан

02-24

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 5-р анги давталт
 • 07:40
  "Баримтат кино"
 • 08:50
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хүнсний хувьсгал-Туулай жилийн онцлох үйл явдал"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Хүүхэд нэгдүгээрт хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Санготой хамтдаа" хүүхдэд зориулсан контент
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Тархи баригч" УСК давталт
 • 12:30
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 6-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 1.2.3-р анги давталт
 • 17:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "ДУУ" зорилтот реалити шоу дугаар 7
 • 18:40
  "Хүнсний хувьсгал-Эрүүл хүнс үйлдвэрлэлтийн хөгжил"
 • 19:00
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Хүнсний хувьсгал-Хөнгөн үйлдвэрлэл, стратегийн чухал салбар" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Тэмдэглэлийн дэвтэр" хүүхдэд зориулсан УСК
 • 21:00
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 21:30
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 22:00
  "Хуулиас гадуур" УСК
 • 00:00
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:50
  Эфир завсарласан

02-25

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 6-р анги давталт
 • 07:45
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 08:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 09:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хүнсний хувьсгал-Эрүүл хүнс үйлдвэрлэлтийн хөгжил"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 11:30
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 7-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Би бүх хүчээ дайчлаагүй л байна, одоогоор" ОАК 4.5-р анги давталт
 • 16:25
  "ДУУ" зорилтот реалити шоу давталт дугаар 7 давталт
 • 17:35
  "Хүнсний хувьсгал-Ерөнхийлөгчийн ажилласан 57 үйлдвэр "
 • 18:05
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 19:35
  "Хуулиас гадуур" УСК давталт
 • 21:30
  "Хүнсний хувьсгал-Төр хувийн хэвшлийн тогтолцоо"
 • 21:50
  "Аяллын тойрог "нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК

II/2210:00

Dream

Аи Карли / I Carly / III.3-4