02-21

 • 07:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.15-16
 • 07:30
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.22
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 15
 • 08:00
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл
 • 08:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.9
 • 09:00
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Q
 • 09:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 1-6
 • 09:30
  Булцгар I.4-6
 • 10:00
  Аи Карли / I Carly / III.1-2
 • 11:00
  Бариарай Тинипин I.5-6
 • 11:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 7-8
 • 12:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.19
 • 12:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.25
 • 12:30
  Маамуу - " Инээдэг хошуу " III.7
 • 12:50
  Маамуу - Зурах " Дүн "
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.13-14
 • 13:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.10
 • 14:00
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл
 • 14:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 9-10
 • 15:00
  Бүхнийг шулмын аргаар I.39-40
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 62-64
 • 16:10
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 5-10
 • 16:30
  Булцгар II.6-8
 • 17:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.23
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 16
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.15-16
 • 18:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.20
 • 18:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.26
 • 18:30
  Маамуу - " Хөгжилтэй амьтад " III.8
 • 18:50
  Маамуу - Зурах " Дуучид "
 • 19:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.17-18
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бариарай Тинипин I.7-8
 • 20:30
  Гэр бүлийн цаг / Миний мэргэжил /
 • 20:45
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:00
  Хамтдаа уншицгаая / Мөрөөдөлд хөтлөх цэнхэр дугуй /
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Хаварыг хэн мэдэх вэ? /
 • 21:30
  Аи Карли / I Carly / III.3-4
 • 22:20
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

02-22

 • 07:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.17-18
 • 07:30
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.23
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 16
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.10
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 62-64
 • 09:10
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 5-10
 • 09:30
  Булцгар I.6-8
 • 10:00
  Аи Карли / I Carly / III.3-4
 • 11:00
  Бариарай Тинипин I.7-8
 • 11:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 9-10
 • 12:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.20
 • 12:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.26
 • 12:30
  Маамуу - " Хөгжилтэй амьтад " III.8
 • 12:50
  Маамуу - Зурах " Дуучид "
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.15-16
 • 13:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.11
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 11-12
 • 15:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.1-2
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцаг нь хот 3
 • 16:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 26
 • 16:30
  Вампи 1-3
 • 17:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.24
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 17
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.17-18
 • 18:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.21
 • 18:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.27
 • 18:30
  Маамуу - " Хөдөлмөрийг хүндлэх " III.9
 • 18:50
  Маамуу - Зурах " Эрвээхэй "
 • 19:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.19-20
 • 19:30
  Контентын тойм 3 / Content review 3 /
 • 20:00
  Бариарай Тинипин I.9-10
 • 20:30
  Гэр бүлийн цаг / Миний мэргэжил /
 • 20:45
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:00
  Хамтдаа уншицгаая / Мөрөөдөлд хөтлөх цэнхэр дугуй /
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Хаварыг хэн мэдэх вэ? /
 • 21:30
  Аи Карли / I Carly / III.5-6
 • 22:20
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

02-23

 • 07:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.19-20
 • 07:30
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.24
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 17
 • 08:00
  Контентын тойм 3 / Content review 3 /
 • 08:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.11
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцаг нь хот 3
 • 09:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 26
 • 09:30
  Вампи 1-3
 • 10:00
  Аи Карли / I Carly / III.5-6
 • 11:00
  Бариарай Тинипин I.9-10
 • 11:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 11-12
 • 12:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.21
 • 12:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.27
 • 12:30
  Маамуу - " Хөдөлмөрийг хүндлэх " III.9
 • 12:50
  Маамуу - Зурах " Эрвээхэй "
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.17-18
 • 13:30
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.12
 • 14:00
  Контентын тойм 3 / Content review 3 /
 • 14:30
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 13-14
 • 15:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.3-4
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 59-61
 • 16:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.31-32
 • 16:30
  Вампи 4-6
 • 17:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.25
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 18
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.19-20
 • 18:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.22
 • 18:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.28
 • 18:30
  Маамуу - " Бэлтгэж нь бор шувуу " III.10
 • 18:50
  Маамуу - Зурах " Гахай "
 • 19:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.21-22
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бариарай Тинипин I.11-12
 • 20:30
  Гэр бүлийн цаг / Шидэт утас /
 • 20:45
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:00
  Хамтдаа уншицгаая / Бүлтгэрхэн зөгий/
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Чогчиг Бошрог хоёр /
 • 21:30
  Аи Карли / I Carly / III.7-8
 • 22:20
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

02-24

 • 07:00
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 9-10
 • 07:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.17-18
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Вампи 1-3
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 59-61
 • 09:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.31-32
 • 09:30
  Бариарай Тинипин I.9-10
 • 10:00
  Stitch The Movie
 • 11:10
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.9-10
 • 12:00
  Аи Карли / I Carly / III.5-6
 • 13:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.19-20
 • 13:30
  Вампи 4-6
 • 14:00
  Контентын тойм 3 / Content review 3 /
 • 14:30
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.25
 • 14:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 18
 • 15:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.3-4
 • 16:00
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 11-12
 • 16:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.19-20
 • 17:00
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.11-12
 • 18:00
  Zoomoo - Байгаль хамгаалагч Лео II.22
 • 18:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц / Jelly Jamm / I.28
 • 18:30
  Маамуу - " Бэлтгэж нь бор шувуу " III.10
 • 18:50
  Маамуу - Зурах " Гахай "
 • 19:00
  Бариарай Тинипин I.7-12
 • 20:30
  Гэр бүлийн цаг / Шидэт утас /
 • 20:45
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:00
  Хамтдаа уншицгаая / Бүлтгэрхэн зөгий/
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Чогчиг Бошрог хоёр /
 • 21:30
  Аи Карли / I Carly / III.7-8
 • 22:20
  Genie family 15-16
 • 23:10
  Эфир хаах

02-25

 • 07:00
  Супер үлэг гүрвэлийн хүч 3-4
 • 07:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.9-10
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Булцгар I.5-6
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 59-61
 • 09:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.30-31
 • 09:30
  Бариарай Тинипин I.3-4
 • 10:00
  Genie family 15-16
 • 11:00
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.7
 • 11:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.11-12
 • 12:00
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Аи Карли / I Carly / II.44-45
 • 13:30
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.13-14
 • 14:00
  Булцгар II.1-3
 • 14:30
  Контентын тойм 3 / Content review 3 /
 • 15:00
  Бүхнийг шулмын аргаар I.35-36
 • 16:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? I.21
 • 16:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд 14
 • 16:30
  Маамуу - "Хурдтай хэл" III.6
 • 16:50
  Маамуу - Зурах " Бялуу "
 • 17:00
  Шидтэнүүдийн клуб / Winx club / VI.8
 • 17:30
  Stitch The Movie
 • 19:00
  Бариарай Тинипин I.1-6
 • 20:30
  Гэр бүлийн цаг / Ногоон гэрэл цагаан шугам /
 • 20:45
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 20:55
  Хамтдаа уншицгаая / Хэрвээ байсан бол /
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Үлгэрийн цаг / Өвгөн эмгэн хоёр /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Үл таних найз /
 • 21:30
  Аи Карли / I Carly / II.44-45
 • 22:20
  Genie family 17-18
 • 23:10
  Эфир хаах

Олон Саналтай

II/2218:45

Premier Sports 3

FIBA Asia cup qualifiers (Шууд): Монгол - Хятад

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК