08-12

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 07:20
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.3,4-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.13-р анги
 • 08:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.24,25-р анги
 • 09:25
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 63,64 -р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Уулзах газраа өөрчилж болохгүй" 4-р анги
 • 13:15
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№6)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий:Орчуулга:№6)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№6)
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №37-40)
 • 15:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.9-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.5,6-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.14-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 19:05
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.5-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 65,66 -р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Уулзах газраа өөрчилж болохгүй" төгсгөлийн 5-р анги
 • 23:40
  "Гэрлэн дохио" 2.10-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлага

08-13

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.5,6-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.14-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.5-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 65,66 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Хайрын клуб" МУСК
 • 13:30
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.10-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.15-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.6-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 67,68 -р анги
 • 21:00
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Facebook" 1-р анги баримтат кино
 • 23:10
  "Гэрлэн дохио" 2.11-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-14

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7-р анги
 • 07:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.15-р анги
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 09:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 67,68 -р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Дурсаж яваарай" МУСК
 • 13:30
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Facebook" 1-р анги баримтат кино
 • 15:10
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.11-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 18:50
  "Монгол улс хөгжсөн үү" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 69, 70-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Facebook" 2-р анги баримтат кино
 • 23:10
  "Гэрлэн дохио" 2.12-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/1319:45

NTV

" Зоригт эрийн дууль"ОАК 27

VIII/1322:30

МҮОНТ

“Бөхийн гайхамшиг” уран сайхны кино 1-р анги

VIII/1308:05

MovieBox

"Гурван найз эргэж ирсэн нь" МУСК