02-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 08:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.12-р анги
 • 08:50
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 21
 • 09:40
  "Аюултай амлалт" ОАК 43, 44-р анги
 • 11:00
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 53-р анги
 • 11:55
  "Үйлийн үр" ОАК 95, 96-р анги
 • 13:05
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 3-р анги
 • 14:20
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 29, 30-р анги
 • 16:00
  "Ярианы хятад хэлний хичээл" № 53, 54
 • 16:20
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.13-р анги
 • 17:10
  "Аюултай амлалт" ОАК 45, 46-р анги
 • 18:30
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 54-р анги
 • 19:30
  "Үйлийн үр" ОАК 97, 98-р анги
 • 20:50
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 4-р анги
 • 22:10
  "Жири уул" ОАК 5-р анги
 • 23:25
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 54-р анги
 • 00:15
  "Үйлийн үр" ОАК 97, 98-р анги
 • 01:15
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 4-р анги
 • 02:30
  Эфир завсарлага

02-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 08:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.13-р анги
 • 08:50
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 09:40
  "Аюултай амлалт" ОАК 45, 46-р анги
 • 11:00
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 54-р анги
 • 11:55
  "Үйлийн үр" ОАК 97, 98-р анги
 • 13:05
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 4-р анги
 • 14:20
  "Хатан зоригт Чан Гэ" 31, 32-р анги
 • 16:00
  "Ярианы хятад хэлний хичээл" № 53, 54
 • 16:20
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.14-р анги
 • 17:10
  "Аюултай амлалт" ОАК 47, 48-р анги
 • 18:30
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 55-р анги
 • 19:30
  "Үйлийн үр" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:50
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 5-р анги
 • 22:10
  "Жири уул" ОАК 6-р анги
 • 23:35
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 55-р анги
 • 00:20
  "Үйлийн үр" ОАК 99, 100-р анги
 • 01:20
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 5-р анги
 • 02:30
  Эфир завсарлага

02-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 08:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.14-р анги
 • 08:50
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 09:40
  "Аюултай амлалт" ОАК 47, 48-р анги
 • 11:00
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 55-р анги
 • 11:55
  "Үйлийн үр" ОАК 99, 100-р анги
 • 13:05
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 5-р анги
 • 14:20
  "Хатан зоригт Чан Гэ" 33, 34-р анги
 • 16:00
  "Ярианы хятад хэлний хичээл" № 57, 58
 • 16:20
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.15-р анги
 • 17:10
  "Аюултай амлалт" ОАК 49, 50-р анги
 • 18:30
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 56-р анги
 • 19:30
  "Үйлийн үр" ОАК 101, 102-р анги
 • 20:50
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 6-р анги
 • 22:10
  "Жири уул" ОАК 7-р анги
 • 23:25
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 56-р анги
 • 00:10
  "Үйлийн үр" ОАК 101, 102-р анги
 • 01:10
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 6-р анги
 • 02:20
  Эфир завсарлага

02-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.11-13-р анги
 • 08:45
  "Аюултай амлалт" ОАК 49, 50-р анги
 • 10:00
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 52, 53, 54-р анги
 • 12:20
  "Үйлийн үр" ОАК 101, 102-р анги
 • 13:30
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 2, 3, 4-р анги
 • 17:10
  "Аюултай амлалт" ОАК 51, 52-р анги
 • 18:30
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 57-р анги
 • 19:30
  "Үйлийн үр" ОАК 103, 104-р анги
 • 20:50
  "Раннин Мэн (Running Man)" шоу нэвтрүүлэг (649)
 • 22:35
  "Жири уул" ОАК 8-р анги
 • 23:50
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 57-р анги
 • 00:35
  "Үйлийн үр" ОАК 103, 104-р анги
 • 01:50
  Эфир завсарлага

02-25

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" МОАК 2.13-15-р анги
 • 08:20
  "Аюултай амлалт" ОАК 51, 52-р анги
 • 09:35
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 55, 56, 57-р анги
 • 11:55
  "Үйлийн үр" ОАК 103, 104-р анги
 • 13:05
  "Хоёр тархины хамтрал" ОАК 5, 6-р анги
 • 15:25
  "Раннин Мэн (Running Man)" нэвтрүүлэг (649)
 • 17:10
  "Аюултай амлалт" ОАК 53, 54-р анги
 • 18:30
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 58-р анги
 • 19:30
  "Үйлийн үр" ОАК 105, 106-р анги
 • 20:50
  "Тэр үеийн тэр хүмүүс (President's Last Bang)" УСК
 • 22:55
  "Сүүлчийн хатан хаан" ОАК 58-р анги
 • 23:50
  "Үйлийн үр" ОАК 105, 106-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

II/2211:35

МҮОНТ

“Тусгай салаа” олон ангит кино 59.60-р анги

II/2218:45

Premier Sports 3

FIBA Asia cup qualifiers (Шууд): Монгол - Хятад

II/2220:40

MovieBox

"Гоол 2: Мөрөөдлийн биелэл (Goal 2: Living The Dream)" УСК