08-12

 • 07:00
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Bloomberg daybreak: Asia" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Ногоон ирээдүй" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 12:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 14:00
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 14:05
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Гоо сайхны бизнес" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 18:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 20:00
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 22:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-13

 • 08:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 08:30
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 09:30
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 11:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 12:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 14:30
  "Ногоон ирээдүй" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гоо сайхны бизнес" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 18:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 18:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 20:30
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 21:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 22:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-14

 • 08:00
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Гоо сайхны бизнес" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 13:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 14:30
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 16:30
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 20:05
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ногоон ирээдүй" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 22:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Уул уурхайн индекс" хөтөлбөр
 • 23:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/1319:45

NTV

" Зоригт эрийн дууль"ОАК 27

VIII/1322:30

МҮОНТ

“Бөхийн гайхамшиг” уран сайхны кино 1-р анги

VIII/1308:05

MovieBox

"Гурван найз эргэж ирсэн нь" МУСК